Inloggen


 
De contributiebedragen voor onze vereniging zijn per jaar (wijzigingen worden jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld):

Senior >18 jaar

€ 155

Senior zomerlid (1 april tot 30 sept.)

€ 110

Student

€ 115

Student zomerlid (1 april tot 30 sept.)

€   45

Winterlid (1 oktober tot 31 maart)

€   78

Jeugd t/m 10 jaar

€   50

Jeugd 11 en 12 jaar

€   72

Jeugd 13 t/m 17 jaar

€   80

 
Als peildatum voor de leeftijd wordt de leeftijd, die men op 1 januari van het kalenderjaar waarover contributie geheven wordt, genomen. Contributie en lesgeld senioren kunnen, op verzoek, in 4 termijnen worden voldaan.
 
Voor nieuwe seniorleden die kennis willen maken met de tennissport heeft LTC Zelhem een spectaculaire aanbieding:
Voor slechts 50 euro is het mogelijk om drie maanden lid te worden inclusief drie lessen! De lessen vinden, indien mogelijk, plaats in groepen van 4 personen. Mocht het zo zijn dat er geen groep van 4 gelijkwaardige personen is samen te stellen, dan wordt er een andere oplossing gezocht.
Het is mogelijk vaker voor 50 euro, driemaanden lid te worden. Alleen de eerste keer is dit inclusief les. Alle daarop volgende keren kan je voor driemaanden lid worden, maar heb je geen recht meer op de drie lessen. Een officiële bondspas van LTC Zelhem (nodig voor competitie en veel toernooien) wordt alleen verstrekt bij jaarlidmaatschappen en senior zomerlidmaatschappen.
 
Juniorleden die ook graag kennis willen maken met tennis kunnen driemaal gratis meetrainen in een al bestaande lesgroep o.l.v. onze professionele tennisleraar. Na deze drie trainingen kun je besluiten om aansluitend definitief lid te worden.
 

Het zou fijn zijn als je je (ook voor het drie-maanden-actie-lidmaatschap) digitaal op wilt geven, via "vereniging en contact/ lidmaatschap en lessen/ inschrijfformulier".

Stelling

Er is op dit moment geen stelling.